Ervaring

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier en enthousiasme een bijdrage geleverd aan:

 • Programmamanagement in de zorg (momenteel Programmamanager Patiëntparticipatie en Health bij Nictiz)
 • Het faciliteren van visie- en besluitvorming t.a.v. patiëntgerichte (digitale) zorg
 • Team- en visievorming van informatie-afdelingen
 • Projectmanagement bij ICT-innovaties, zoals de implementatie van een zorgportaal
 • Beleidsontwikkeling rond zorgportalen (bijv. online patiëntinzage, privacy, webspreekuur)
 • Verandermanagement bij de invoering van een nieuw EPD-systeem
 • Onderzoek naar de succesfactoren van zorgportalen
 • Schrijver van de Argumentenwijzer over Elektronische Patiëntendossiers
 • Het bestuur van een patiëntenvereniging

Ik heb mij ontwikkeld tot een veelzijdige professional die inzetbaar is in de rol van strategisch adviseur, programmamanager, bestuurder/toezichthouder en docent/spreker/dagvoorzitter. Ik heb een passie voor complexe vernieuwingsvraagstukken en mensgerichte dienst- en zorgverlening. Zie ook mijn referentieportfolio.

Opdrachtgevers

Ik werk(te) onder meer met de volgende opdrachtgevers:

 • Ziekenhuis Bernhoven
 • UMC Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis
 • Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie
 • Erasmus Medisch Centrum, programma Digitaal op Koers
 • Nationaal ICT Instituut in de Zorg
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Centrum voor Ethiek en Gezondheid
 • Stichting Zorgimpuls Rotterdam
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Sociaal Cultureel Planbureau
 • Diverse gemeentes, waaronder Lelystad en Amersfoort