Tag Archives | Complementaire geneeswijzen

Baat het niet, dan schaadt het niet? KNMG komt met standpunt complementaire geneeswijzen

Er gebeurt van alles op het terrein van de complementaire behandelwijzen. Vorige week maakte minister Klink bekend dat hij uitwassen binnen de alternatieve gezondheidszorg wil gaan aanpakken door te onderzoeken of het mogelijk is de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) meer bevoegdheden op dit gebied te geven.
De KNMG kwam gisteren met een al enkele maanden geleden aangekondigd standpunt inzake ‘niet-reguliere behandelingen’. Belangrijkste reden hiervoor was een aantal elkaar in rap tempo opvolgende zaken, zoals rondom Silvia Millecam. Die zaak, en de door mij eerder beschreven onrust rondom de Italiaanse arts Simoncini, vragen inderdaad om een (her)bezinning op de positie van complementaire geneeswijzen in ons zorgstelsel. Daarom is het goed dat de KNMG met een nieuwe gedragscode komt. Lees verder →

Lees volledig artikel · 1 reactie

Dilemma’s: wie beslist over complementaire behandeling?

Afgelopen woensdag besteedde Netwerk aandacht aan de opschudding die is ontstaan rondom een complementaire behandeling tegen kanker. De behandeling met natriumbicarbonaat raakte in opspraak toen in de pers werd gesteld dat een vrouw na het volgen van deze behandeling in een kliniek in Bilthoven zou zijn overleden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelde een onderzoek in. Netwerk meldt dat de therapie volgens het inspectierapport “zinloos is en in sommige gevallen zelfs gevaarlijk”. De behandeling is in Nederlandse gezondheidscentra inmiddels niet meer te volgen.

Eerder schreef ik op dit weblog over de ethische dilemma’s rondom complementaire geneeswijzen en de verschillende opvattingen die bestaan over wat in dit geval ‘goed’ is voor de patiënt en wie daarover beslist. In het bijzonder besteedde ik toen aandacht aan de visie van Planetree hierop, die stelt dat het in het belang van de patiënt is op basis van duidelijke informatie over risico’s en (gebrek aan) aangetoonde resultaten zelf een beslissing te kunnen nemen over het wel of niet volgen van die behandeling. Andere partijen, zoals de Vereniging tegen de Kwakzalverij, menen dat op basis van algemeen geldende standaarden alleen behandelingen moeten worden aangeboden waarvan de werking is aangetoond. Hoe kwam dit dilemma in de uitzending van Netwerk aan de orde?Lees verder →

Lees volledig artikel · 6 reacties

Planetree & complementaire zorg

Enkele weken geleden stond op deze weblog een eerste artikel over Planetree: een zorgconcept of filosofie die door het in de praktijk brengen van een aantal principes hoopt de gezondheidszorg patiëntgerichter of mensgerichter te maken. Nu is dat woord patiëntgericht een lastig begrip. Door mijn promotieonderzoek wordt mij steeds duidelijker dat het woord ‘patiëntgerichtheid’ een soort schijnconsensus met zich meebrengt. Vraag 100 mensen of ze het er mee eens zijn dat een Elektronisch Patiënt Dossier moet bijdragen aan patiëntgerichte zorg en de kans is groot dat iedereen die vraag met ‘ja’ beantwoordt. Maar als je vervolgens doorvraagt zul je tot de ontdekking komen dat er veel verschillende opvattingen zijn over wat nu goed is voor de patiënt.

Een mooi voorbeeld van die verschillende ‘sociale constructies’ van patiëntgerichtheid vind je terug in discussies over de alternatieve of complementaire geneeswijzen. Waar de Vereniging tegen de Kwakzalverij vanuit het belang van de patiënt probeert de alternatieve geneeswijzen in Nederland zoveel mogelijk te bestrijden, ziet Planetree het juist als een uiting van patiëntgerichtheid om patiënten ook alternatieve geneeswijzen aan te bieden.Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties