Tag Archives | eHealth-strategie

Artikel van mij in TvZ: “Wat is patiëntgerichte eHealth?”

Het nieuwste nummer van het Tijdschrift voor verpleegkundig experts is geheel gewijd aan de ethische vraagstukken die gepaard gaan met technologie in de zorg. “Technologie is overal aanwezig in de verpleegkundige praktijk. Aan de ene kant schrikken technologische innovaties ons af, aan de andere kant kijken we verlangend naar verbetering van onze menselijke situatie door gerichte technologische interventies”, aldus het tijdschrift over de keuze voor een dossier “ethiek en zorgtechnologie”.

In het 2 pagina’s tellende artikel put ik uit mijn wetenschappelijke publicatie over discoursen van patiëntgerichte zorg. Ik vat de drie dominante opvattingen over patiëntgerichte zorg kort samen, laat de ethische dilemma’s zien en bespreek wat dit betekent voor eHealth-projecten.

Lees hier het hele artikel.

Het artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundig experts 2016, nr. 4, www.tvzdirect.nl.

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Twee essentiële vragen voor elke eHealth-strategie

Staat de e in eHealth alleen voor elektronische zorg? Veel mensen die de eHealth-week bezoeken zullen zeggen van niet. “eHealth is ook empowered health,” wordt vaak gesteld. Ik ben het daar ten dele mee eens. eHealth kan mensen inderdaad helpen bij het voeren van meer regie op hun zorg en gezondheid. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. eHealth kan ook de meer traditionele zorgverhoudingen ondersteunen. Iedereen die met eHealth aan de slag gaat, doet er daarom verstandig aan zich twee belangrijke vragen te stellen: welk discours van patiëntgerichtheid omarmen wij? En welke digitale zorg past daarbij?Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Patiëntgericht innoveren: inzoomen op het waarom en hoe

Veel zorginnovaties streven ernaar onze zorg patiëntgerichter te maken. Daar is weinig tegenin te brengen. Ook ik ben ervan overtuigd dat we onze zorg door, voor en met patiënten kunnen verbeteren. Toch ontstaan in de praktijk vaak stevige discussies over patiëntgerichte innovaties. Inzoomen op het wat, waarom en hoe van patiëntgerichte zorg helpt dan.Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Wat is patiëntgerichtheid?

De afgelopen maanden ben ik druk in de weer geweest met het afronden van mijn proefschrift. Inmiddels is het einde in zicht en is het tijd om de resultaten met de wereld te gaan delen. Tijdens het seminar “De patiënt bepaal(d)t”, dat plaatsvond in het kader van de oratie van Jan Hazelzet (hoogleraar waardegedreven zorg), presenteerde ik een door mij ontwikkelde praatplaat. Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Innoveren met Zorgportalen

Dit blog verscheen eerder op DigitaleZorgGids.

Zorgportalen: ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Elke zichzelf respecterende zorginstelling lijkt er één te willen. Helaas is dat niet altijd om de juiste reden. Vaak wordt een zorgportaal gezien als ‘profilering’ of ‘een stukje service naar patiënten’. Natuurlijk is het prima als je dat ermee beoogt, maar wat mij betreft is het niet voldoende.

Ik zou zorgportalen graag willen zien als de uitgelezen kans voor slimmere zorg, meer patiëntparticipatie en betere samenwerking tussen arts en patiënt. Dat gaat echter alleen lukken wanneer organisaties hun portaal op waarde schatten en het een logisch onderdeel laten zijn van hun strategie, beleid en werkwijzen.

Wat is het?
Laat ik, om spraakverwarringen te voorkomen, kort uitleggen wat ik met een zorgportaal bedoel: een zorgportaal is een website voor patiënten en/of hun naasten en waarop allerhande gezondheidsgerelateerde informatie en diensten te vinden zijn. Zo kun je er bijvoorbeeld een afspraak met je arts maken, een medische vragenlijst invullen, je arts een elektronisch bericht sturen, chatten met andere patiënten of je medisch dossier inzien.

Online inzage dossier
Online patiëntinzage is misschien wel de meest besproken zorgportaal-functie. Het was een belangrijk thema in het debat over het landelijk EPD en kende felle voor- én tegenstanders. Inmiddels lijken de aanhangers de strijd te winnen. Minister Schippers schreef onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat zij werkt aan een wet die patiënten het officiële recht op online inzage in hun medisch dossier geeft. Wat mij betreft heel positief. Aan zorginstellingen nu de taak om de kansen die online inzage biedt te verzilveren.

Waarom wel/niet inzage
Als organisatieadviseur help ik zorginstellingen bij de invoering van zorgportalen en dus ook bij het realiseren van online patiëntinzage. Daarom weet ik dat in ziekenhuizen de meningen hierover nog altijd sterk uiteenlopen. Het is daarom belangrijk om een goed verhaal te hebben. Waarom biedt je patiënten inzage in hun medische gegevens? Welke gegevens maak je inzichtelijk? Hoe zorg je dat patiënt en arts er ook echt hun voordeel mee doen? Eerder onderzoek helpt zeker bij het beantwoorden van deze vragen, maar iedere organisatie zal zijn eigen keuzes moeten maken.

Online inzage is maar één vorm van digitale zorg die prachtige kansen biedt. Ik hoop dat DigitaleZorgGids ons meer gaat leren over digitale zorg in al zijn veelkleurigheid en kijk ernaar uit om samen met de andere bloggers hierover de dialoog aan te gaan.

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Het nieuwe motto: “Vertrouwd, Veilig en Beheersbaar”

Nog geen dag na mijn blog over de recente EPD-ontwikkelingen volgde een kamerbrief met maar liefst vier bijlagen. In de bijlagen wordt het nieuwe doorstartmodel gepresenteerd en toegelicht. Dit alles onder een nieuw motto “Vertrouwd, Veilig en Beheersbaar”. Hieronder de belangrijkste punten van de plannen. Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Het landelijk EPD als Blackbox: besluitvorming en opinies in kaart

Vandaag is het dan zover: het resultaat van een onderzoek naar besluitvorming en opinies ten aanzien van het landelijk EPD is openbaar. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het WRR-project Beleid, informatie en Technologie en bestaat uit een analyse van alle beleidsdocumenten uit de periode 1997-2010 en interviews met belangrijke stakeholders.

De afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat de discussies over het l-EPD zich afspelen in een sterk krachtenveld van tientallen organisaties en personen met sterk uiteenlopende belangen en meningen. Om die reden is het l-EPD in het onderzoek als blackbox benaderd. Drie vragen staan centraal:

  • Hoe zag het proces van beleids- en besluitvorming over het landelijk EPD eruit?
  • Wat zijn de visies van de diverse actoren op het EPD-vraagstuk?
  • Hoe hebben de belangrijkste stakeholders zich in het EPD-vraagstuk gepositioneerd?

De antwoorden op deze vragen vindt u in de webpublicatie. Ik wens u veel leesplezier en hoor natuurlijk graag uw reactie.

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten