Tag Archives | EPD

Twee essentiële vragen voor elke eHealth-strategie

Staat de e in eHealth alleen voor elektronische zorg? Veel mensen die de eHealth-week bezoeken zullen zeggen van niet. “eHealth is ook empowered health,” wordt vaak gesteld. Ik ben het daar ten dele mee eens. eHealth kan mensen inderdaad helpen bij het voeren van meer regie op hun zorg en gezondheid. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. eHealth kan ook de meer traditionele zorgverhoudingen ondersteunen. Iedereen die met eHealth aan de slag gaat, doet er daarom verstandig aan zich twee belangrijke vragen te stellen: welk discours van patiëntgerichtheid omarmen wij? En welke digitale zorg past daarbij?Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Online dossier-inzage: over de drempel

Hebben patiënten wel behoefte aan online inzage in hun medisch dossier? Door onderzoekers wordt weleens gesproken van ‘de paradox tussen belangstelling en ingebruikneming’: de meeste mensen zeggen ‘ja’ als je hen vraagt of ze een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) willen bijhouden en/of ze door de arts geregistreerde data online willen inzien. Maar als je hen dan vervolgens de mogelijkheid biedt, blijkt het gebruik in de praktijk vaak tegen te vallen. Daar zijn meerdere redenen voor.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Eerste hulp bij online dossierinzage

Iedere zorginstelling krijgt ermee te maken: radicale, uiteenlopende ideeën over wat er gebeurt wanneer je patiënten inzage geeft in hun medisch gegevens. De een vreest dat patiënten met hun dossier ‘onder de arm’ naar de rechter lopen. De ander vreest dat patiënten verdwaald raken in het medisch jargon of de informatie uit hun dossier emotioneel niet aankunnen. Weer een ander is ervan overtuigd dat het merendeel van de patiënten zichzelf met zijn dossier weet te ‘empoweren’. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Dus hoe ga je om met al die opvattingen en verwachtingen? Ik raad het volgende aan:

1. Leg een stevig fundament: voer een brede discussie op niveau
Allereerst is het belangrijk dat er een goede discussie over online patiëntinzage wordt gevoerd. Het lijkt vanzelfsprekend, maar mijn ervaring is dat het vaak ontbreekt aan een goede dialoog over het waarom, hoe en wat van inzage. Mensen gaan het gesprek uit de weg of beperken zich tot de ICT. Het liefst zijn bij die discussie zowel artsen, patiënten, ICT’ers, verpleegkundigen als managers betrokken. Zij dienen zich te buigen over vragen als: Welke rol heeft de patiënt in de zorg? Hoe zien wij ‘de patiënt’? Als kritisch, onwetend, kwetsbaar, slim? Vaak zijn opvattingen over patiëntinzage gebaseerd op een tamelijk generalistisch patiëntbeeld. Dat maakt een goed gesprek lastig. Het is veel zinvoller om uit te gaan van diverse patiëntgroepen en na te denken over hoe hoe je patiëntinzage op maat kunt aanbieden.

2. Leer van de ervaringen met online patiëntinzage elders
Ten tweede is het belangrijk om te kijken naar ervaringen met online patiëntinzage elders. Borduur voort op de ervaringen van de mensen die je voorgingen. Die leren ons dat er met online patiëntinzage veel winst te behalen valt – als je het goed doet.

3. Wees creatief in je oplossingen
Tot slot is het zaak om op een creatieve manier naar oplossingen te zoeken. Kijk niet alleen naar de techniek, maar denk ook na over hoe je online patiëntinzage op een slimme manier kan inbedden in je zorgproces.

In mijn volgende blogs zal ik inzoomen op de lessen van binnen- en buitenlandse inzagepioniers. Daarbij zal ik putten uit internationaal wetenschappelijk onderzoek en mijn eigen ervaringen als adviseur. Heeft u een specifieke vraag op dit vlak? Stel hem, en ik probeer er in mijn blog op terug te komen.

 

Dit blog verscheen eerder op digitalezorggids.nl

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

EPD-veranderingen op een rijtje

Begin 2011 bracht het Centrum voor Ethiek en Gezondheid de Argumentenwijzer EPD uit. Ik verzorgde de eindtekst. De argumentenwijzer zet de voor- en nadelen van diverse vormen van elektronische gegevensuitwisseling op een rijtje.

Het landelijk EPD is één van de onderdelen van de Argumentenwijzer. Sinds de lancering begin 2011 is er heel wat gebeurd op dat vlak. Het landelijk EPD kreeg een private doorstart nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel verwierp en de overheid verzocht om haar betrokkenheid bij het landelijk EPD af te bouwen. Voor het CEG zette ik de belangrijktse veranderingen op een rijtje. Begin 2013 zal een nieuwe Argumentenwijzer worden gepubliceerd, waarin we deze informatie hebben verwerkt.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Het landelijk EPD: hoe hanteer je bestuurlijke complexiteit?

Vandaag zijn de resultaten bekend gemaakt van een nieuw onderzoek naar de besluitvorming over het landelijk EPD. Het eindrapport is getiteld “Het EPD voorbij?” en is geschreven door onderzoekers van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Het rapport bevat geen wereldschokkende conclusies. De conclusies van de NSOB-onderzoekers vertonen veel overeenkomsten met eerdere publicaties, zoals het door mij geschreven rapport “Het landelijk EPD als black box: besluitvorming en opinies in kaart“. Het was ook gek geweest als dat niet het geval was.

Toch is het rapport boeiend om te lezen. De analyses vormen een verdieping van eerdere conclusies en zijn bovendien een mooie les in het hanteren van bestuurlijke complexiteit. Hieronder een korte samenvatting.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Het nieuwe motto: “Vertrouwd, Veilig en Beheersbaar”

Nog geen dag na mijn blog over de recente EPD-ontwikkelingen volgde een kamerbrief met maar liefst vier bijlagen. In de bijlagen wordt het nieuwe doorstartmodel gepresenteerd en toegelicht. Dit alles onder een nieuw motto “Vertrouwd, Veilig en Beheersbaar”. Hieronder de belangrijkste punten van de plannen. Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Ontwikkelingen rond het landelijk EPD sinds november 2011

Vandaag is er weer een brief over het landelijk EPD gepubliceerd van Minister Schippers aan de Tweede Kamer. Voor mij een mooie aanleiding om de EPD-ontwikkelingen van de laatste maanden voor u op een rij te zetten. Dit overzicht is een vervolg op een eerder door mij gepubliceerd onderzoeksrapport over de besluitvorming over het landelijk EPD en het blogartikel dat ik in april 2011 schreef.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

De veranderkundige aspecten van EPD’s

Afgelopen vrijdag gaf ik een gastcollege aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het college vond plaats in het kader van het vak “veranderingen en verandermanagement”, dat deel uitmaakt van het schakeljaar van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG).

Ik trof een zaal met leer-/nieuwsgierige studenten, die ik allereerst heb verteld over het wat, waarom en hoe van informatie-uitwisseling in de zorg. Ik heb de verschillen tussen EPD’s/gegevensnetwerken uitgelegd door een onderscheid te maken in schaalniveaus, functionaliteiten, beoogde gebruikers en uit te wisselen gegevens. Daarbij kon ik het natuurlijk niet laten om in te gaan op de onderwerpen zelfmanagement, patiëntinzage en de arts-patiëntrelatie.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Samenvatting nieuwe EPD-docs

Vandaag kwamen een aantal nieuwe documenten van VWS over het landelijk EPD. Ze zijn een reactie/vervolg op de inmiddels bekende gang van zaken in de Eerste Kamer. De documenten geven iets meer richting gevoel bij het antwoord op de vraag “hoe nu verder?”. Hieronder de belangrijkste punten samengevat. Ik houd het bewust bij een samenvatting, omdat de analyse en discussie op het moment meer thuishoort op de EPD20-wiki op Linkedin. Eenieder die een bijdrage wil leveren aan gedachtevorming over de toekomst van informatie-uitwisseling in de zorg, nodig ik van harte uit daar zijn of haar mening te geven!Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

The day after… hoe nu verder?

Vandaag is de dag na de dag dat de Eerste Kamer iets deed wat ze zelden doet. De senatoren hebben unaniem te kennen gegeven de wet af te zullen wijzen die aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) verplicht stelt en wettelijke kaders voor het landelijk EPD regelt. En dat niet alleen. Middels twee moties bepleit de Eerste Kamer voor een totaal andere weg naar professionalisering van de gegevensuitwisseling in de zorg. Die weg betekent inzet op regionale gegevensuitwisseling en een einde voor het Landelijk Schakelpunt. Een ramp? Nee, dat niet. Althans, dat hoeft het niet te zijn. De kunst voor ALLE betrokkenen is nu om lessen uit dit traject te trekken. We moeten door. Vooruit kijken. Snel andere stappen gaan zetten. Want de redenen voor de start van dit grote, langdurige en uiteindelijk onsuccesvolle project blijven overeind. Laat ik hieronder kort ingaan op de belangrijkste uitdagingen voor de komende tijd.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten