Tag Archives | Health 2.0

Twee essentiële vragen voor elke eHealth-strategie

Staat de e in eHealth alleen voor elektronische zorg? Veel mensen die de eHealth-week bezoeken zullen zeggen van niet. “eHealth is ook empowered health,” wordt vaak gesteld. Ik ben het daar ten dele mee eens. eHealth kan mensen inderdaad helpen bij het voeren van meer regie op hun zorg en gezondheid. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. eHealth kan ook de meer traditionele zorgverhoudingen ondersteunen. Iedereen die met eHealth aan de slag gaat, doet er daarom verstandig aan zich twee belangrijke vragen te stellen: welk discours van patiëntgerichtheid omarmen wij? En welke digitale zorg past daarbij?Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Eerste hulp bij online dossierinzage

Iedere zorginstelling krijgt ermee te maken: radicale, uiteenlopende ideeën over wat er gebeurt wanneer je patiënten inzage geeft in hun medisch gegevens. De een vreest dat patiënten met hun dossier ‘onder de arm’ naar de rechter lopen. De ander vreest dat patiënten verdwaald raken in het medisch jargon of de informatie uit hun dossier emotioneel niet aankunnen. Weer een ander is ervan overtuigd dat het merendeel van de patiënten zichzelf met zijn dossier weet te ‘empoweren’. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Dus hoe ga je om met al die opvattingen en verwachtingen? Ik raad het volgende aan:

1. Leg een stevig fundament: voer een brede discussie op niveau
Allereerst is het belangrijk dat er een goede discussie over online patiëntinzage wordt gevoerd. Het lijkt vanzelfsprekend, maar mijn ervaring is dat het vaak ontbreekt aan een goede dialoog over het waarom, hoe en wat van inzage. Mensen gaan het gesprek uit de weg of beperken zich tot de ICT. Het liefst zijn bij die discussie zowel artsen, patiënten, ICT’ers, verpleegkundigen als managers betrokken. Zij dienen zich te buigen over vragen als: Welke rol heeft de patiënt in de zorg? Hoe zien wij ‘de patiënt’? Als kritisch, onwetend, kwetsbaar, slim? Vaak zijn opvattingen over patiëntinzage gebaseerd op een tamelijk generalistisch patiëntbeeld. Dat maakt een goed gesprek lastig. Het is veel zinvoller om uit te gaan van diverse patiëntgroepen en na te denken over hoe hoe je patiëntinzage op maat kunt aanbieden.

2. Leer van de ervaringen met online patiëntinzage elders
Ten tweede is het belangrijk om te kijken naar ervaringen met online patiëntinzage elders. Borduur voort op de ervaringen van de mensen die je voorgingen. Die leren ons dat er met online patiëntinzage veel winst te behalen valt – als je het goed doet.

3. Wees creatief in je oplossingen
Tot slot is het zaak om op een creatieve manier naar oplossingen te zoeken. Kijk niet alleen naar de techniek, maar denk ook na over hoe je online patiëntinzage op een slimme manier kan inbedden in je zorgproces.

In mijn volgende blogs zal ik inzoomen op de lessen van binnen- en buitenlandse inzagepioniers. Daarbij zal ik putten uit internationaal wetenschappelijk onderzoek en mijn eigen ervaringen als adviseur. Heeft u een specifieke vraag op dit vlak? Stel hem, en ik probeer er in mijn blog op terug te komen.

 

Dit blog verscheen eerder op digitalezorggids.nl

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

The day after… hoe nu verder?

Vandaag is de dag na de dag dat de Eerste Kamer iets deed wat ze zelden doet. De senatoren hebben unaniem te kennen gegeven de wet af te zullen wijzen die aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) verplicht stelt en wettelijke kaders voor het landelijk EPD regelt. En dat niet alleen. Middels twee moties bepleit de Eerste Kamer voor een totaal andere weg naar professionalisering van de gegevensuitwisseling in de zorg. Die weg betekent inzet op regionale gegevensuitwisseling en een einde voor het Landelijk Schakelpunt. Een ramp? Nee, dat niet. Althans, dat hoeft het niet te zijn. De kunst voor ALLE betrokkenen is nu om lessen uit dit traject te trekken. We moeten door. Vooruit kijken. Snel andere stappen gaan zetten. Want de redenen voor de start van dit grote, langdurige en uiteindelijk onsuccesvolle project blijven overeind. Laat ik hieronder kort ingaan op de belangrijkste uitdagingen voor de komende tijd.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Werken in ketens ‘2.0’

Ketengericht werken was een aantal jaren geleden een echte hype. Iedereen had het erover. Momenteel is web 2.0 of zorg 2.0 ontzettend populair. In essentie draait het bij beide begrippen om hetzelfde: samenwerken en de mens centraal stellen. In alle theorie over, en praktijkvoorbeelden van, ketensamenwerking is er vooral aandacht voor de samenwerking tussen professionals voor de klant. Dat voor de klant werken wordt dan vaak ook voor de klant denken in plaats van met de klant denken. Kortom, vaak ligt er nog een wat paternalistische gedachte ten grondslag aan ketengericht werken. Of kun je het zien als een vorm van consumentisme.

Elektronische Patiënten Dossiers zijn hiervan vaak een voorbeeld. Het landelijke EPD diende in eerste instantie ter verbetering van de informatie-uitwisseling en daarmee samenwerking tussen zorgprofessionals. De patiënt werd echter niet gezien als een onderdeel van deze keten. Hij of zij moest uiteindelijk wel de voordelen van een EPD merken door minder medische fouten en het niet keer op keer opnieuw moeten aanleveren van zijn medische gegevens. Maar zelf kon hij zijn gegevens niet inzien, laat staan dat hij zelf de informatieketen kon vormgeven en aansturen. Inmiddels heeft de minister, mede door het debat over zorg 2.0, zijn plannen gewijzigd en is patiënttoegang tot het EPD prioriteit gemaakt. Maar het ontwerp van het landelijke EPD blijft voorlopig ‘1.0’: het sociale netwerk van de patiënt is geen onderdeel van de informatieketen.

Hoe kunnen we ketensamenwerking zo organiseren dat het ook de behoeften van de klant/cliënt/burger/patiënt 2.0 centraal staan? Waar kan de theorie over ketens de ‘zorg 2.0 ideeën’ versterken? Dit zijn de vragen waarmee ik naar het herfstseminar van Innovatie Anders ga. Want het seminar op 14 oktober is getiteld: ‘nieuw denken over ketens’. Daar waar de vorige bijeenkomsten gingen over zorginnovatie en health 2.0 in de praktijk, probeert dit seminar een ‘andere’ kijk op ketengericht werken te bieden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan mensen tijdens werksessies in gesprek over wat nu de succesfactoren van ketensamenwerking zijn. Zelf geloof ik vooral in de kracht van het sociale netwerk van de burger en het voortdurend in contact blijven met zijn of haar leefwereld. Maar ik ben natuurlijk zeer benieuwd naar de verhalen van de andere deelnemers. Ik hoop u dan ook op 14 oktober te ontmoeten. En wie er niet bij kan zijn: reageer op dit artikel, start een discussie op de Innovatie Anders-groep op LinkedIn, of volg ons op die dag via Twitter.

Lees volledig artikel · 1 reactie

Burgers over het EPD: het belang van communicatie

Vandaag publiceert de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) om tien uur een onderzoeksrapport over de bekendheid en populariteit van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (l-EPD). TNS Nipo vroeg 1236 Nederlanders of zij op de hoogte zijn van de komst van het l-EPD, wat zij denken dat dat allemaal precies zal in gaan houden en wat zij daarvan vinden. Ik heb het onderzoeksrapport reeds sinds vrijdag in mijn bezit en kan hier dus alvast een reflectie op de resultaten geven. Vanaf 10 uur vandaag kunt u het rapport downloaden van de website van de NPCF. Lees verder →

Lees volledig artikel · 1 reactie

Patiënt zoekt coach

In het nieuwe nummer van “Vraag in Beeld“, het magazine van de NPCF, staat een interview met mij over de coachende arts en de arts-patëntrelatie ‘2.0’. Het artikel is hier te downloaden.

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Polderpeil over experimentele behandelinfo

Vorige week werd een nieuwe website gelanceerd waarop kankerpatiënten informatie kunnen vinden over waar ze voor experimentele behandelingen terecht kunnen. Daarvoor beschikten alleen artsen over deze informatie. Per kankersoort kunnen patiënten zoeken naar onderzoek naar nieuwe behandelingen. Voor patiënten die graag zelf de regie willen over hun zorg is dit weer een kans om hun kennisachterstand op hun behandelaars te verkleinen. In de rubriek Polderpeil van het dagblad Trouw werden lezers gevraagd wat zij hiervan vinden. Het resultaat is als volgt:Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Health 2.0 arts@work: Amir Hannan (2)

amir-hannan

Amir Hannan is een levend voorbeeld van een health 2.0 arts, zoveel is me na een interview met hem wel duidelijk. Vandaag deel 2 uit deze serie over deze Engelse huisarts, die middels patiënttoegang tot een EPD zijn patiënten probeert te emanciperen tot gelijkwaardige gesprekspartners. Hoe denkt Amir Hannan over de veranderende rollen binnen de arts-patiëntrelatie? Hoe ziet een arts 2.0 eruit?Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Live verslag Nictiz-seminar

Hieronder een live verslag van het Nictiz-seminar over health 2.0. Wie wil reageren op deze verhalen, kan het health 2.0 forum bezoeken.Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Health 2.0 en de arts-patiëntrelatie: presentatie seminar Nictiz

Vandaag vindt in Den Haag een door het Nictiz georganiseerd seminar over health 2.0 plaats. Wie meer wil weten over het seminar, of mee wil praten over health 2.0 kan daarvoor naar het speciaal voor het seminar ingerichte health2.0 forum. Ik geef een presentatie over health 2.0 en de arts-patiëntrelatie. De vragen die centraal zullen staan: “waarom is de arts-patiëntrelatie belangrijk?” en “wat is de toegevoegde waarde van health 2.0 daarbij?”. De sheets van de presentatie zijn hieronder te zien.

Lees volledig artikel · Nog geen reacties