Tag Archives | Landelijk EPD

EPD-veranderingen op een rijtje

Begin 2011 bracht het Centrum voor Ethiek en Gezondheid de Argumentenwijzer EPD uit. Ik verzorgde de eindtekst. De argumentenwijzer zet de voor- en nadelen van diverse vormen van elektronische gegevensuitwisseling op een rijtje.

Het landelijk EPD is één van de onderdelen van de Argumentenwijzer. Sinds de lancering begin 2011 is er heel wat gebeurd op dat vlak. Het landelijk EPD kreeg een private doorstart nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel verwierp en de overheid verzocht om haar betrokkenheid bij het landelijk EPD af te bouwen. Voor het CEG zette ik de belangrijktse veranderingen op een rijtje. Begin 2013 zal een nieuwe Argumentenwijzer worden gepubliceerd, waarin we deze informatie hebben verwerkt.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Het landelijk EPD: hoe hanteer je bestuurlijke complexiteit?

Vandaag zijn de resultaten bekend gemaakt van een nieuw onderzoek naar de besluitvorming over het landelijk EPD. Het eindrapport is getiteld “Het EPD voorbij?” en is geschreven door onderzoekers van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Het rapport bevat geen wereldschokkende conclusies. De conclusies van de NSOB-onderzoekers vertonen veel overeenkomsten met eerdere publicaties, zoals het door mij geschreven rapport “Het landelijk EPD als black box: besluitvorming en opinies in kaart“. Het was ook gek geweest als dat niet het geval was.

Toch is het rapport boeiend om te lezen. De analyses vormen een verdieping van eerdere conclusies en zijn bovendien een mooie les in het hanteren van bestuurlijke complexiteit. Hieronder een korte samenvatting.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Het nieuwe motto: “Vertrouwd, Veilig en Beheersbaar”

Nog geen dag na mijn blog over de recente EPD-ontwikkelingen volgde een kamerbrief met maar liefst vier bijlagen. In de bijlagen wordt het nieuwe doorstartmodel gepresenteerd en toegelicht. Dit alles onder een nieuw motto “Vertrouwd, Veilig en Beheersbaar”. Hieronder de belangrijkste punten van de plannen. Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Ontwikkelingen rond het landelijk EPD sinds november 2011

Vandaag is er weer een brief over het landelijk EPD gepubliceerd van Minister Schippers aan de Tweede Kamer. Voor mij een mooie aanleiding om de EPD-ontwikkelingen van de laatste maanden voor u op een rij te zetten. Dit overzicht is een vervolg op een eerder door mij gepubliceerd onderzoeksrapport over de besluitvorming over het landelijk EPD en het blogartikel dat ik in april 2011 schreef.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

De veranderkundige aspecten van EPD’s

Afgelopen vrijdag gaf ik een gastcollege aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het college vond plaats in het kader van het vak “veranderingen en verandermanagement”, dat deel uitmaakt van het schakeljaar van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG).

Ik trof een zaal met leer-/nieuwsgierige studenten, die ik allereerst heb verteld over het wat, waarom en hoe van informatie-uitwisseling in de zorg. Ik heb de verschillen tussen EPD’s/gegevensnetwerken uitgelegd door een onderscheid te maken in schaalniveaus, functionaliteiten, beoogde gebruikers en uit te wisselen gegevens. Daarbij kon ik het natuurlijk niet laten om in te gaan op de onderwerpen zelfmanagement, patiëntinzage en de arts-patiëntrelatie.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Samenvatting nieuwe EPD-docs

Vandaag kwamen een aantal nieuwe documenten van VWS over het landelijk EPD. Ze zijn een reactie/vervolg op de inmiddels bekende gang van zaken in de Eerste Kamer. De documenten geven iets meer richting gevoel bij het antwoord op de vraag “hoe nu verder?”. Hieronder de belangrijkste punten samengevat. Ik houd het bewust bij een samenvatting, omdat de analyse en discussie op het moment meer thuishoort op de EPD20-wiki op Linkedin. Eenieder die een bijdrage wil leveren aan gedachtevorming over de toekomst van informatie-uitwisseling in de zorg, nodig ik van harte uit daar zijn of haar mening te geven!Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

The day after… hoe nu verder?

Vandaag is de dag na de dag dat de Eerste Kamer iets deed wat ze zelden doet. De senatoren hebben unaniem te kennen gegeven de wet af te zullen wijzen die aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) verplicht stelt en wettelijke kaders voor het landelijk EPD regelt. En dat niet alleen. Middels twee moties bepleit de Eerste Kamer voor een totaal andere weg naar professionalisering van de gegevensuitwisseling in de zorg. Die weg betekent inzet op regionale gegevensuitwisseling en een einde voor het Landelijk Schakelpunt. Een ramp? Nee, dat niet. Althans, dat hoeft het niet te zijn. De kunst voor ALLE betrokkenen is nu om lessen uit dit traject te trekken. We moeten door. Vooruit kijken. Snel andere stappen gaan zetten. Want de redenen voor de start van dit grote, langdurige en uiteindelijk onsuccesvolle project blijven overeind. Laat ik hieronder kort ingaan op de belangrijkste uitdagingen voor de komende tijd.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Een ‘nee’ tegen het landelijk EPD zou zonde zijn

Het is weer erg onrustig in EPD-land. Vanwege de behandeling van de wet in de Eerste Kamer regent het voor de zoveelste keer berichten en vooral meningen. De diverse stakeholders herhalen eerdergenoemde argumenten. We kunnen wel stellen dat het debat in een impasse zit. De Eerste Kamer moet die impasse nu gaan doorbreken door stelling te nemen en te stemmen over het voorliggend wetsvoorstel. Hopelijk zijn de voorspellingen over het volledig stranden van het gehele landelijk EPD onjuist. Dat zou erg zonde zijn. Er is de afgelopen jaren een goede basis gelegd voor een betere, veiligere en transparantere uitwisseling van medische gegevens. Nu is het zaak om vanuit de praktijk te werken aan verdergaande professionalisering van gegevensuitwisseling in onze zorg.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Het landelijk EPD als Blackbox: besluitvorming en opinies in kaart

Vandaag is het dan zover: het resultaat van een onderzoek naar besluitvorming en opinies ten aanzien van het landelijk EPD is openbaar. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het WRR-project Beleid, informatie en Technologie en bestaat uit een analyse van alle beleidsdocumenten uit de periode 1997-2010 en interviews met belangrijke stakeholders.

De afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat de discussies over het l-EPD zich afspelen in een sterk krachtenveld van tientallen organisaties en personen met sterk uiteenlopende belangen en meningen. Om die reden is het l-EPD in het onderzoek als blackbox benaderd. Drie vragen staan centraal:

  • Hoe zag het proces van beleids- en besluitvorming over het landelijk EPD eruit?
  • Wat zijn de visies van de diverse actoren op het EPD-vraagstuk?
  • Hoe hebben de belangrijkste stakeholders zich in het EPD-vraagstuk gepositioneerd?

De antwoorden op deze vragen vindt u in de webpublicatie. Ik wens u veel leesplezier en hoor natuurlijk graag uw reactie.

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Nieuwe voortgangsrapportage EPD met resultaten onderzoek Zenc

Vorige week verscheen de nieuwe voortgangsrapportage over het landelijk EPD. De Minister gaat in zijn brief aan de Tweede Kamer ondermeer in op de gemeenschappelijke uitgangspuntennotitie die met het veld is opgesteld. Ook door middel van andere ‘behaalde resultaten’ probeert Klink met zijn nieuwsbrief duidelijk weer wat positieve energie rondom het complexe invoeringstraject te genereren: “Ik verwacht dat één en ander een positieve invloed zal hebben op het tempo waarop zorgaanbieders worden aangesloten”, aldus de Minister. Hierna geeft de Minister concrete cijfers over de voortgang in aansluitingen en certificeringen. Daaruit blijkt dat het inderdaad nog niet zo’n vaart loopt met het aantal aansluitingen. Klink besteedt in zijn brief bovendien aandacht aan het in te richten klantenportaal. Voor dit laatste deed Zenc in opdracht van VWS onderzoek naar de impact van patiëntinzage naar het zorgproces. Hierover uiteraard later in deze blogpost meer.Lees verder →

Lees volledig artikel · 1 reactie