Tag Archives | Online Inzage

Lekenpraatje en proefschrift


Afgelopen dinsdag was een van de meest bijzondere dagen uit mijn leven. Het was de dag van mijn promotie. Overweldigend, al die mooie, stralende en trotse mensen om me heen. De volle, statige Senaatszaal van het Academiegebouw in Utrecht. Het daverende applaus. Alle mooie woorden.

Mijn proefschrift is inmiddels online te downloaden. De lijst met de bij het proefschrift behorende stellingen is hier te vinden.

Voorafgaand aan mijn openbare verdediging organiseerde ik een symposium met de titel “omgaan met diversiteit”. Dat symposium startte met mijn lekenpraatje. Voor wie mijn proefschrift niet gaat lezen, maar wel benieuwd is naar de highlights: ook de integrale tekst van het lekenpraatje is te downloaden.

Ik vind het leuk om inhoudelijke reacties of vragen te krijgen! Via mail of een reactie op deze post.

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Artikel van mij in TvZ: “Wat is patiëntgerichte eHealth?”

Het nieuwste nummer van het Tijdschrift voor verpleegkundig experts is geheel gewijd aan de ethische vraagstukken die gepaard gaan met technologie in de zorg. “Technologie is overal aanwezig in de verpleegkundige praktijk. Aan de ene kant schrikken technologische innovaties ons af, aan de andere kant kijken we verlangend naar verbetering van onze menselijke situatie door gerichte technologische interventies”, aldus het tijdschrift over de keuze voor een dossier “ethiek en zorgtechnologie”.

In het 2 pagina’s tellende artikel put ik uit mijn wetenschappelijke publicatie over discoursen van patiëntgerichte zorg. Ik vat de drie dominante opvattingen over patiëntgerichte zorg kort samen, laat de ethische dilemma’s zien en bespreek wat dit betekent voor eHealth-projecten.

Lees hier het hele artikel.

Het artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundig experts 2016, nr. 4, www.tvzdirect.nl.

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Patiëntinzage als recht en norm

De afgelopen decennia is de patiënt gezien als een passieve ontvanger van zorg. Dat dominante paradigma is aan het veranderen. Steeds meer mensen pleiten voor ‘patiënt empowerment’ en vinden dat de patiënt de regisseur van zijn ziekte moet kunnen zijn. De Wet Cliëntenrechten Zorg geeft patiënten rechten die hun positie moet versterken. Maar hoe zorgen we dat meer patiënten daadwerkelijk een actieve rol gaan vervullen?Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Online dossier-inzage: over de drempel

Hebben patiënten wel behoefte aan online inzage in hun medisch dossier? Door onderzoekers wordt weleens gesproken van ‘de paradox tussen belangstelling en ingebruikneming’: de meeste mensen zeggen ‘ja’ als je hen vraagt of ze een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) willen bijhouden en/of ze door de arts geregistreerde data online willen inzien. Maar als je hen dan vervolgens de mogelijkheid biedt, blijkt het gebruik in de praktijk vaak tegen te vallen. Daar zijn meerdere redenen voor.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Eerste hulp bij online dossierinzage

Iedere zorginstelling krijgt ermee te maken: radicale, uiteenlopende ideeën over wat er gebeurt wanneer je patiënten inzage geeft in hun medisch gegevens. De een vreest dat patiënten met hun dossier ‘onder de arm’ naar de rechter lopen. De ander vreest dat patiënten verdwaald raken in het medisch jargon of de informatie uit hun dossier emotioneel niet aankunnen. Weer een ander is ervan overtuigd dat het merendeel van de patiënten zichzelf met zijn dossier weet te ‘empoweren’. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Dus hoe ga je om met al die opvattingen en verwachtingen? Ik raad het volgende aan:

1. Leg een stevig fundament: voer een brede discussie op niveau
Allereerst is het belangrijk dat er een goede discussie over online patiëntinzage wordt gevoerd. Het lijkt vanzelfsprekend, maar mijn ervaring is dat het vaak ontbreekt aan een goede dialoog over het waarom, hoe en wat van inzage. Mensen gaan het gesprek uit de weg of beperken zich tot de ICT. Het liefst zijn bij die discussie zowel artsen, patiënten, ICT’ers, verpleegkundigen als managers betrokken. Zij dienen zich te buigen over vragen als: Welke rol heeft de patiënt in de zorg? Hoe zien wij ‘de patiënt’? Als kritisch, onwetend, kwetsbaar, slim? Vaak zijn opvattingen over patiëntinzage gebaseerd op een tamelijk generalistisch patiëntbeeld. Dat maakt een goed gesprek lastig. Het is veel zinvoller om uit te gaan van diverse patiëntgroepen en na te denken over hoe hoe je patiëntinzage op maat kunt aanbieden.

2. Leer van de ervaringen met online patiëntinzage elders
Ten tweede is het belangrijk om te kijken naar ervaringen met online patiëntinzage elders. Borduur voort op de ervaringen van de mensen die je voorgingen. Die leren ons dat er met online patiëntinzage veel winst te behalen valt – als je het goed doet.

3. Wees creatief in je oplossingen
Tot slot is het zaak om op een creatieve manier naar oplossingen te zoeken. Kijk niet alleen naar de techniek, maar denk ook na over hoe je online patiëntinzage op een slimme manier kan inbedden in je zorgproces.

In mijn volgende blogs zal ik inzoomen op de lessen van binnen- en buitenlandse inzagepioniers. Daarbij zal ik putten uit internationaal wetenschappelijk onderzoek en mijn eigen ervaringen als adviseur. Heeft u een specifieke vraag op dit vlak? Stel hem, en ik probeer er in mijn blog op terug te komen.

 

Dit blog verscheen eerder op digitalezorggids.nl

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

EPD-veranderingen op een rijtje

Begin 2011 bracht het Centrum voor Ethiek en Gezondheid de Argumentenwijzer EPD uit. Ik verzorgde de eindtekst. De argumentenwijzer zet de voor- en nadelen van diverse vormen van elektronische gegevensuitwisseling op een rijtje.

Het landelijk EPD is één van de onderdelen van de Argumentenwijzer. Sinds de lancering begin 2011 is er heel wat gebeurd op dat vlak. Het landelijk EPD kreeg een private doorstart nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel verwierp en de overheid verzocht om haar betrokkenheid bij het landelijk EPD af te bouwen. Voor het CEG zette ik de belangrijktse veranderingen op een rijtje. Begin 2013 zal een nieuwe Argumentenwijzer worden gepubliceerd, waarin we deze informatie hebben verwerkt.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Innoveren met Zorgportalen

Dit blog verscheen eerder op DigitaleZorgGids.

Zorgportalen: ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Elke zichzelf respecterende zorginstelling lijkt er één te willen. Helaas is dat niet altijd om de juiste reden. Vaak wordt een zorgportaal gezien als ‘profilering’ of ‘een stukje service naar patiënten’. Natuurlijk is het prima als je dat ermee beoogt, maar wat mij betreft is het niet voldoende.

Ik zou zorgportalen graag willen zien als de uitgelezen kans voor slimmere zorg, meer patiëntparticipatie en betere samenwerking tussen arts en patiënt. Dat gaat echter alleen lukken wanneer organisaties hun portaal op waarde schatten en het een logisch onderdeel laten zijn van hun strategie, beleid en werkwijzen.

Wat is het?
Laat ik, om spraakverwarringen te voorkomen, kort uitleggen wat ik met een zorgportaal bedoel: een zorgportaal is een website voor patiënten en/of hun naasten en waarop allerhande gezondheidsgerelateerde informatie en diensten te vinden zijn. Zo kun je er bijvoorbeeld een afspraak met je arts maken, een medische vragenlijst invullen, je arts een elektronisch bericht sturen, chatten met andere patiënten of je medisch dossier inzien.

Online inzage dossier
Online patiëntinzage is misschien wel de meest besproken zorgportaal-functie. Het was een belangrijk thema in het debat over het landelijk EPD en kende felle voor- én tegenstanders. Inmiddels lijken de aanhangers de strijd te winnen. Minister Schippers schreef onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat zij werkt aan een wet die patiënten het officiële recht op online inzage in hun medisch dossier geeft. Wat mij betreft heel positief. Aan zorginstellingen nu de taak om de kansen die online inzage biedt te verzilveren.

Waarom wel/niet inzage
Als organisatieadviseur help ik zorginstellingen bij de invoering van zorgportalen en dus ook bij het realiseren van online patiëntinzage. Daarom weet ik dat in ziekenhuizen de meningen hierover nog altijd sterk uiteenlopen. Het is daarom belangrijk om een goed verhaal te hebben. Waarom biedt je patiënten inzage in hun medische gegevens? Welke gegevens maak je inzichtelijk? Hoe zorg je dat patiënt en arts er ook echt hun voordeel mee doen? Eerder onderzoek helpt zeker bij het beantwoorden van deze vragen, maar iedere organisatie zal zijn eigen keuzes moeten maken.

Online inzage is maar één vorm van digitale zorg die prachtige kansen biedt. Ik hoop dat DigitaleZorgGids ons meer gaat leren over digitale zorg in al zijn veelkleurigheid en kijk ernaar uit om samen met de andere bloggers hierover de dialoog aan te gaan.

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

De waarde van een dossierafschrift

Een afschrift van het dossier van Wende en Joshua is binnen! De resultaten kort en bondig op een rij:

  • Doorlooptijd: 2 weken*
  • Kosten: 4,50 per afschrift
  • Dossier: uitgebreid en zeer waardevol

Marcel kwam met zijn voorspelling het dichtst bij bovenstaande uitkomsten. Complimenten! Het ziekenhuis was dus aanzienlijk sneller dan de meesten hadden verwacht. Ikzelf was bijzonder aangenaam verrast door de rijkheid aan informatie in het dossier. Dat gun je iedere ouder, was mijn eerste gedachte bij het doorbladeren. Hieronder meer over het toegezonden dossier.

Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten