Tag Archives | Persoonlijke Patiëntdossiers

Lekenpraatje en proefschrift


Afgelopen dinsdag was een van de meest bijzondere dagen uit mijn leven. Het was de dag van mijn promotie. Overweldigend, al die mooie, stralende en trotse mensen om me heen. De volle, statige Senaatszaal van het Academiegebouw in Utrecht. Het daverende applaus. Alle mooie woorden.

Mijn proefschrift is inmiddels online te downloaden. De lijst met de bij het proefschrift behorende stellingen is hier te vinden.

Voorafgaand aan mijn openbare verdediging organiseerde ik een symposium met de titel “omgaan met diversiteit”. Dat symposium startte met mijn lekenpraatje. Voor wie mijn proefschrift niet gaat lezen, maar wel benieuwd is naar de highlights: ook de integrale tekst van het lekenpraatje is te downloaden.

Ik vind het leuk om inhoudelijke reacties of vragen te krijgen! Via mail of een reactie op deze post.

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Artikel van mij in TvZ: “Wat is patiëntgerichte eHealth?”

Het nieuwste nummer van het Tijdschrift voor verpleegkundig experts is geheel gewijd aan de ethische vraagstukken die gepaard gaan met technologie in de zorg. “Technologie is overal aanwezig in de verpleegkundige praktijk. Aan de ene kant schrikken technologische innovaties ons af, aan de andere kant kijken we verlangend naar verbetering van onze menselijke situatie door gerichte technologische interventies”, aldus het tijdschrift over de keuze voor een dossier “ethiek en zorgtechnologie”.

In het 2 pagina’s tellende artikel put ik uit mijn wetenschappelijke publicatie over discoursen van patiëntgerichte zorg. Ik vat de drie dominante opvattingen over patiëntgerichte zorg kort samen, laat de ethische dilemma’s zien en bespreek wat dit betekent voor eHealth-projecten.

Lees hier het hele artikel.

Het artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundig experts 2016, nr. 4, www.tvzdirect.nl.

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Online dossier-inzage: over de drempel

Hebben patiënten wel behoefte aan online inzage in hun medisch dossier? Door onderzoekers wordt weleens gesproken van ‘de paradox tussen belangstelling en ingebruikneming’: de meeste mensen zeggen ‘ja’ als je hen vraagt of ze een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) willen bijhouden en/of ze door de arts geregistreerde data online willen inzien. Maar als je hen dan vervolgens de mogelijkheid biedt, blijkt het gebruik in de praktijk vaak tegen te vallen. Daar zijn meerdere redenen voor.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

EPD-veranderingen op een rijtje

Begin 2011 bracht het Centrum voor Ethiek en Gezondheid de Argumentenwijzer EPD uit. Ik verzorgde de eindtekst. De argumentenwijzer zet de voor- en nadelen van diverse vormen van elektronische gegevensuitwisseling op een rijtje.

Het landelijk EPD is één van de onderdelen van de Argumentenwijzer. Sinds de lancering begin 2011 is er heel wat gebeurd op dat vlak. Het landelijk EPD kreeg een private doorstart nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel verwierp en de overheid verzocht om haar betrokkenheid bij het landelijk EPD af te bouwen. Voor het CEG zette ik de belangrijktse veranderingen op een rijtje. Begin 2013 zal een nieuwe Argumentenwijzer worden gepubliceerd, waarin we deze informatie hebben verwerkt.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Digitale lessen van een 90-jarige

Dit artikel verscheen eerder op DigitaleZorggids.nl

Mijn 90-jarige oma werd ruim een jaar geleden met spoed opgenomen in het ziekenhuis met een medicijnvergiftging. Ze was er slecht aan toe. Ik was als eerste op de Eerste Hulp en mij werd verteld dat we met het ergste rekening moesten houden. Dat was schrikken, want ik ben enorm op haar gesteld. Toch kwam het goed met mijn oma, ondanks een gebrek aan digitale zorg.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Ontwikkelingen rond het landelijk EPD sinds november 2011

Vandaag is er weer een brief over het landelijk EPD gepubliceerd van Minister Schippers aan de Tweede Kamer. Voor mij een mooie aanleiding om de EPD-ontwikkelingen van de laatste maanden voor u op een rij te zetten. Dit overzicht is een vervolg op een eerder door mij gepubliceerd onderzoeksrapport over de besluitvorming over het landelijk EPD en het blogartikel dat ik in april 2011 schreef.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

De veranderkundige aspecten van EPD’s

Afgelopen vrijdag gaf ik een gastcollege aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het college vond plaats in het kader van het vak “veranderingen en verandermanagement”, dat deel uitmaakt van het schakeljaar van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG).

Ik trof een zaal met leer-/nieuwsgierige studenten, die ik allereerst heb verteld over het wat, waarom en hoe van informatie-uitwisseling in de zorg. Ik heb de verschillen tussen EPD’s/gegevensnetwerken uitgelegd door een onderscheid te maken in schaalniveaus, functionaliteiten, beoogde gebruikers en uit te wisselen gegevens. Daarbij kon ik het natuurlijk niet laten om in te gaan op de onderwerpen zelfmanagement, patiëntinzage en de arts-patiëntrelatie.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

De nieuwe arts-patiëntrelatie: TIFKAP én TIFKAD

Gyneacoloog Jan Kremer introduceerde onlangs een nieuw begrip. TIFKAP: ‘The Individual Formerly Known as Patient’. Dit omdat patiënten steeds vaker een andere rol in de zorg krijgen: meedenken en meebeslissen in plaats van het lijdzaam ondergaan van een ‘behandeling’. Bij een nieuwe rol hoort ook een andere naam. “Misschien is het goed dat we […] eens gaan nadenken om […]in de zorg andere namen te gaan gebruiken, zeker als we dingen willen veranderen en verbeteren,” aldus Kremer. Het creatieve idee, ingegeven door de naamswijziging van de artiest Prince, werd enthousiast ontvangen. Maar bij TIFKAP hoort ook een nieuw soort arts. The Individual Formerly Known As Doctor? TIFKAD dus.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Persoonlijke Patiënt Dossiers: Velen praten, sommigen doen

Momenteel ben ik in het kader van mijn promotieonderzoek bezig met een analyse van artikelen over Persoonlijke Patiënt Dossiers (Personal Health Records). De scope van die artikelen varieert sterk. Sommigen beschrijven het ontwerp van (een onderdeel van) één PHR en anderen vergelijken verschillende Persoonlijke Patiënt Dossiers die op internet beschikbaar zijn.

Grappig genoeg denken veel mensen dat Google en Microsoft baanbrekend waren toen zij met hun Persoonlijke Patiënt Dossiers op de markt kwamen. Maar dat is geheel niet het geval, zo laat bijvoorbeeld een artikel van Matthew Kim en Kevin Johnson zien. Iedere willekeurige internetgebruiker had al in 2002 de keuze uit meerdere Persoonlijke Patiënt Dossiers. Toegegeven, deze dossiers wisselden sterk in kwaliteit en voldeden niet altijd aan de hoogste kwaliteitsnormen. Maar toch, internetgebruikers hebben al jaren de mogelijkheid om medische gegevens online op te slaan en/of in te zien.

Vooral bijzonder aan de Persoonlijke Patiënt Dossiers van Google en Microsoft was alle media-aandacht die met de lancering gepaard ging. Hierdoor werd de mogelijkheid van het (kosteloos) creëren van een Persoonlijke Patiënt Dossier bij een breder publiek bekend. En in het verlengde daarvan: er volgde een interessante discussie in media en politiek over nut en toekomst van het landelijke Elektronisch Patiënt Dossier. Die discussie blijft bestaan, ook nu de invoering van landelijk EPD (tijdelijk) stil ligt. En terwijl de Nederlandse burger het idee heeft dat er op EPD-gebied alleen maar wordt gepraat, gepraat en nog eens gepraat, kom je zo tijdens je literatuurstudie diverse voorbeelden tegen van zorginstellingen die gewoon doen. Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Healthinf 2009 day 3: meer health 2.0 thema's

Naast mijn presentatie over Elektronische Patiënt Dossiers en de arts-patiëntrelatie zijn er vandaag op de International Conference on Health Informatics meerdere presentaties die verband houden met patiëntdossiers, health 2.0 en patiëntparticipatie. Hieronder wederom verslag van de leukste verhalen van vandaag.

Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties