Tag Archives | Privacy

Het nieuwe motto: “Vertrouwd, Veilig en Beheersbaar”

Nog geen dag na mijn blog over de recente EPD-ontwikkelingen volgde een kamerbrief met maar liefst vier bijlagen. In de bijlagen wordt het nieuwe doorstartmodel gepresenteerd en toegelicht. Dit alles onder een nieuw motto “Vertrouwd, Veilig en Beheersbaar”. Hieronder de belangrijkste punten van de plannen. Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Ontwikkelingen rond het landelijk EPD sinds november 2011

Vandaag is er weer een brief over het landelijk EPD gepubliceerd van Minister Schippers aan de Tweede Kamer. Voor mij een mooie aanleiding om de EPD-ontwikkelingen van de laatste maanden voor u op een rij te zetten. Dit overzicht is een vervolg op een eerder door mij gepubliceerd onderzoeksrapport over de besluitvorming over het landelijk EPD en het blogartikel dat ik in april 2011 schreef.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

De veranderkundige aspecten van EPD’s

Afgelopen vrijdag gaf ik een gastcollege aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het college vond plaats in het kader van het vak “veranderingen en verandermanagement”, dat deel uitmaakt van het schakeljaar van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG).

Ik trof een zaal met leer-/nieuwsgierige studenten, die ik allereerst heb verteld over het wat, waarom en hoe van informatie-uitwisseling in de zorg. Ik heb de verschillen tussen EPD’s/gegevensnetwerken uitgelegd door een onderscheid te maken in schaalniveaus, functionaliteiten, beoogde gebruikers en uit te wisselen gegevens. Daarbij kon ik het natuurlijk niet laten om in te gaan op de onderwerpen zelfmanagement, patiëntinzage en de arts-patiëntrelatie.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Het landelijk EPD als Blackbox: besluitvorming en opinies in kaart

Vandaag is het dan zover: het resultaat van een onderzoek naar besluitvorming en opinies ten aanzien van het landelijk EPD is openbaar. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het WRR-project Beleid, informatie en Technologie en bestaat uit een analyse van alle beleidsdocumenten uit de periode 1997-2010 en interviews met belangrijke stakeholders.

De afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat de discussies over het l-EPD zich afspelen in een sterk krachtenveld van tientallen organisaties en personen met sterk uiteenlopende belangen en meningen. Om die reden is het l-EPD in het onderzoek als blackbox benaderd. Drie vragen staan centraal:

  • Hoe zag het proces van beleids- en besluitvorming over het landelijk EPD eruit?
  • Wat zijn de visies van de diverse actoren op het EPD-vraagstuk?
  • Hoe hebben de belangrijkste stakeholders zich in het EPD-vraagstuk gepositioneerd?

De antwoorden op deze vragen vindt u in de webpublicatie. Ik wens u veel leesplezier en hoor natuurlijk graag uw reactie.

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Nieuwe voortgangsrapportage EPD met resultaten onderzoek Zenc

Vorige week verscheen de nieuwe voortgangsrapportage over het landelijk EPD. De Minister gaat in zijn brief aan de Tweede Kamer ondermeer in op de gemeenschappelijke uitgangspuntennotitie die met het veld is opgesteld. Ook door middel van andere ‘behaalde resultaten’ probeert Klink met zijn nieuwsbrief duidelijk weer wat positieve energie rondom het complexe invoeringstraject te genereren: “Ik verwacht dat één en ander een positieve invloed zal hebben op het tempo waarop zorgaanbieders worden aangesloten”, aldus de Minister. Hierna geeft de Minister concrete cijfers over de voortgang in aansluitingen en certificeringen. Daaruit blijkt dat het inderdaad nog niet zo’n vaart loopt met het aantal aansluitingen. Klink besteedt in zijn brief bovendien aandacht aan het in te richten klantenportaal. Voor dit laatste deed Zenc in opdracht van VWS onderzoek naar de impact van patiëntinzage naar het zorgproces. Hierover uiteraard later in deze blogpost meer.Lees verder →

Lees volledig artikel · 1 reactie

Burgers over het EPD: het belang van communicatie

Vandaag publiceert de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) om tien uur een onderzoeksrapport over de bekendheid en populariteit van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (l-EPD). TNS Nipo vroeg 1236 Nederlanders of zij op de hoogte zijn van de komst van het l-EPD, wat zij denken dat dat allemaal precies zal in gaan houden en wat zij daarvan vinden. Ik heb het onderzoeksrapport reeds sinds vrijdag in mijn bezit en kan hier dus alvast een reflectie op de resultaten geven. Vanaf 10 uur vandaag kunt u het rapport downloaden van de website van de NPCF. Lees verder →

Lees volledig artikel · 1 reactie

Healthinf 2009 day 3: meer health 2.0 thema's

Naast mijn presentatie over Elektronische Patiënt Dossiers en de arts-patiëntrelatie zijn er vandaag op de International Conference on Health Informatics meerdere presentaties die verband houden met patiëntdossiers, health 2.0 en patiëntparticipatie. Hieronder wederom verslag van de leukste verhalen van vandaag.

Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Papier ook niet altijd privacy-proof

Elektronische Patiënten Dossiers kunnen een gevaar zijn voor de privacy, zeker. Maar papieren dossiers zijn ook niet altijd privacy-proof. Dat bleek gisteren maar weer, toen bekend werd dat een verpleegkundige een stapel papieren dossiers heeft laten slingeren op station Sloterdijk.
Tijdens een onderzoek naar privacy dat Zenc deed in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kwamen we tot een soortgelijke discussie. Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Bezwaar, bezwaar en nog meer bezwaar

Toen Klink een paar weken geleden zei dat hij verwachtte dat 1 tot 2 % van de bevolking bezwaar zou maken tegen het EPD denk ik dat hij stiekem hoopte dat het allemaal een stuk lager zou uitvallen. “Dan kan het alleen maar meevallen,” zal hij hebben gedacht. Maar het valt niet mee. “Massaal protest tegen patiëntendossier,” kopt RTL nieuws vrijdag. 330.000 mensen hebben inmiddels bezwaar gemaakt. En dat andere formulier, “intrekken bezwaar EPD“, zal een stuk minder gebruikt gaan worden…Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Woelige weken op EPD-gebied

Het waren twee fantastische weken. Als je van opschudding houdt, tenminste. De weken nadat VWS ‘ons burgers’ per post informeerde over de komst van het Elektronisch Patiënt Dossier barstte de discussie hierover weer in alle hevigheid los. De kritiek op het landelijke dossier was globaal gezien in vier thema’s te verdelen. Met stip op 1 staat de privacy c.q. informatiebeveiliging. Op 2 de slechte marketing en informatievoorziening vanuit het ministerie. Op 3 het feit dat het dossier een schijnoplossing voor de door VWS genoemde problemen is. En op 4 het feit dat de patiënt (nog) geen inzage heeft. Bij deze een overzicht van de belangrijkste bijdragen aan het debat vanuit deze vier argumenten.

Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties