Tag Archives | Zorgportalen

Wat is eigenlijk een dialoog?

In het vierde nummer van ICT & Health van dit jaar staat een artikel van mij over de veranderkundige uitdaging van eHealth-projecten. “Dialoog is voorwaarde voor succesvolle e-health,” zo luidt de titel.

Het politieke aspect van eHealth-projecten is vaak onderbelicht. Dat is althans mijn ervaring. Projectleiders worden primair afgerekend op het technisch realiseren van een eHealth-functionaliteit binnen het vooraf besproken budget en volgens de planning. In de planvorming en (tussentijdse) evaluatie van eHealth-projecten is daarbij vaak onvoldoende tijd en flexibiliteit ingeruimd voor het nemen van lastige beslissingen en het creëren van draagvlak en enthousiasme voor het anders gaan verlenen van zorg. Terwijl dat laatste uiteindelijk grotendeels het succes van innovaties bepaalt.

Een dialoog is niet zomaar een gesprek
In het artikel stel ik dat dialoog voor een vliegende start van eHealth-projecten kan zorgen. Het is tevens een krachtige interventie als de reis van de eHealth-implementatietrein minder soepel loopt dan vooraf gedacht. Maar wat is dat eigenlijk, een dialoog? Met het woord dialoog bedoel ik niet zomaar elk willekeurig gesprek. Ik gebruik het woord om te verwijzen naar een interactie waarbij mensen daadwerkelijk de tijd nemen om naar de ander te luisteren, kritisch naar hun eigen opvattingen durven te kijken, en daarmee open staan voor nieuwe inzichten.

Dialoog vraagt goede voorbereiding
Het organiseren van dialoog vraagt het nodige aan voorbereidingen van de projectleider. Tijdens de workshop zijn er ook duidelijke gespreksregels nodig en het gesprek wordt begeleid door een kundige moderator. Deze “Nuts and Bolts Guide” gebruik ik zelf vaak als “handleiding” voor workshops waarin mensen met elkaar in dialoog gaan over lastige eHealth-onderwerpen. Een mooie leestip voor mensen die op zoek zijn naar effectieve werkvormen binnen hun eHealth-projecten.

Suggesties van waarover die dialoog tijdens workshops dan kan gaan, vind je in het artikel in ICT&Health. Het is hier te lezen.

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Twee essentiële vragen voor elke eHealth-strategie

Staat de e in eHealth alleen voor elektronische zorg? Veel mensen die de eHealth-week bezoeken zullen zeggen van niet. “eHealth is ook empowered health,” wordt vaak gesteld. Ik ben het daar ten dele mee eens. eHealth kan mensen inderdaad helpen bij het voeren van meer regie op hun zorg en gezondheid. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. eHealth kan ook de meer traditionele zorgverhoudingen ondersteunen. Iedereen die met eHealth aan de slag gaat, doet er daarom verstandig aan zich twee belangrijke vragen te stellen: welk discours van patiëntgerichtheid omarmen wij? En welke digitale zorg past daarbij?Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Patiëntgericht innoveren: inzoomen op het waarom en hoe

Veel zorginnovaties streven ernaar onze zorg patiëntgerichter te maken. Daar is weinig tegenin te brengen. Ook ik ben ervan overtuigd dat we onze zorg door, voor en met patiënten kunnen verbeteren. Toch ontstaan in de praktijk vaak stevige discussies over patiëntgerichte innovaties. Inzoomen op het wat, waarom en hoe van patiëntgerichte zorg helpt dan.Lees verder →

Lees volledig artikel · Nog geen reacties

Patiëntinzage als recht en norm

De afgelopen decennia is de patiënt gezien als een passieve ontvanger van zorg. Dat dominante paradigma is aan het veranderen. Steeds meer mensen pleiten voor ‘patiënt empowerment’ en vinden dat de patiënt de regisseur van zijn ziekte moet kunnen zijn. De Wet Cliëntenrechten Zorg geeft patiënten rechten die hun positie moet versterken. Maar hoe zorgen we dat meer patiënten daadwerkelijk een actieve rol gaan vervullen?Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Online dossier-inzage: over de drempel

Hebben patiënten wel behoefte aan online inzage in hun medisch dossier? Door onderzoekers wordt weleens gesproken van ‘de paradox tussen belangstelling en ingebruikneming’: de meeste mensen zeggen ‘ja’ als je hen vraagt of ze een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) willen bijhouden en/of ze door de arts geregistreerde data online willen inzien. Maar als je hen dan vervolgens de mogelijkheid biedt, blijkt het gebruik in de praktijk vaak tegen te vallen. Daar zijn meerdere redenen voor.Lees verder →

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten

Innoveren met Zorgportalen

Dit blog verscheen eerder op DigitaleZorgGids.

Zorgportalen: ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Elke zichzelf respecterende zorginstelling lijkt er één te willen. Helaas is dat niet altijd om de juiste reden. Vaak wordt een zorgportaal gezien als ‘profilering’ of ‘een stukje service naar patiënten’. Natuurlijk is het prima als je dat ermee beoogt, maar wat mij betreft is het niet voldoende.

Ik zou zorgportalen graag willen zien als de uitgelezen kans voor slimmere zorg, meer patiëntparticipatie en betere samenwerking tussen arts en patiënt. Dat gaat echter alleen lukken wanneer organisaties hun portaal op waarde schatten en het een logisch onderdeel laten zijn van hun strategie, beleid en werkwijzen.

Wat is het?
Laat ik, om spraakverwarringen te voorkomen, kort uitleggen wat ik met een zorgportaal bedoel: een zorgportaal is een website voor patiënten en/of hun naasten en waarop allerhande gezondheidsgerelateerde informatie en diensten te vinden zijn. Zo kun je er bijvoorbeeld een afspraak met je arts maken, een medische vragenlijst invullen, je arts een elektronisch bericht sturen, chatten met andere patiënten of je medisch dossier inzien.

Online inzage dossier
Online patiëntinzage is misschien wel de meest besproken zorgportaal-functie. Het was een belangrijk thema in het debat over het landelijk EPD en kende felle voor- én tegenstanders. Inmiddels lijken de aanhangers de strijd te winnen. Minister Schippers schreef onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat zij werkt aan een wet die patiënten het officiële recht op online inzage in hun medisch dossier geeft. Wat mij betreft heel positief. Aan zorginstellingen nu de taak om de kansen die online inzage biedt te verzilveren.

Waarom wel/niet inzage
Als organisatieadviseur help ik zorginstellingen bij de invoering van zorgportalen en dus ook bij het realiseren van online patiëntinzage. Daarom weet ik dat in ziekenhuizen de meningen hierover nog altijd sterk uiteenlopen. Het is daarom belangrijk om een goed verhaal te hebben. Waarom biedt je patiënten inzage in hun medische gegevens? Welke gegevens maak je inzichtelijk? Hoe zorg je dat patiënt en arts er ook echt hun voordeel mee doen? Eerder onderzoek helpt zeker bij het beantwoorden van deze vragen, maar iedere organisatie zal zijn eigen keuzes moeten maken.

Online inzage is maar één vorm van digitale zorg die prachtige kansen biedt. Ik hoop dat DigitaleZorgGids ons meer gaat leren over digitale zorg in al zijn veelkleurigheid en kijk ernaar uit om samen met de andere bloggers hierover de dialoog aan te gaan.

Lees volledig artikel · Reacties zijn gesloten